english
로그인
사이트 맵 포탈사이트 인천대학교 국어교육과
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
학기시간표
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시          
2교시          
3교시          
4교시   [75분]현대시교육론
307 수업행동분석실
유준
     
5교시 [75분]국어문법론
211 강의실
김윤신
[75분]현대시교육론
307 수업행동분석실
유준
    [75분]구비문학교육론
211 강의실
고영화
6교시          
7교시   [75분]구비문학교육론
211 강의실
고영화
  [75분]국어논리및논술에관한교육
207 강의실
김경화
[75분]국어문법론
211 강의실
김윤신
8교시       [75분]국어논리및논술에관한교육
207 강의실
김경화
 
9교시          
야1교시          
야2교시          
야3교시          
야4교시          
야5교시          
야6교시          

* 75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.


하단배경영역