english
로그인
사이트 맵 포탈사이트 인천대학교 국어교육과
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트
학기시간표
강의시간표
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
1교시          
2교시   국어학개론
211 강의실
김윤신
     
3교시          
4교시          
5교시   자기설계세미나 I
205 강의실
김윤신
     
6교시         국어학개론
211 강의실
김윤신
7교시 [75분]국어교육론
211 강의실
황윤정
      국어학개론
211 강의실
김윤신
8교시 [75분]국어교육론
211 강의실
황윤정
       
9교시          
야1교시     기초한문
211 강의실
전경원
   
야2교시     기초한문
211 강의실
전경원
   
야3교시     기초한문
211 강의실
전경원
   
야4교시          
야5교시          
야6교시          

* 75분 수업은 시작교시에 표기하였으며, [75분] 표기하였습니다.


하단배경영역