HOME
로그인
Korean
인천대학교 글로벌언어문화원 INU어학센터
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트

공지사항

Article No.
614698
Date
21.02.10 10:24:56
Hits
371
Writer
어학당
Title : 지원가능 대학 안내/Announcement on Universities
   

INU어학센터 어학연수생 분들께

 

안녕하세요.

 

인천대학교 INU어학센터 행정실입니다.

 

212월 현재 지원 가능한 대학 및 어학당을 다음과 같이 안내해드리니,

 

희망하는 대학 및 어학당에 대한 문의사항이 있으신 경우,

 

해당 링크로 접속하시어 안내받으시기 바랍니다.

 

국제대학교, 중부대학교 예원예술대학교, 경인여자대학교

: https://open.kakao.com/o/gNUuwdWc

 

 

혜전대학교, 서정대학교

: https://open.kakao.com/o/gW3dydWc

 

 

감사합니다.
Dear language students at INU Language Center,

 

Hello

 

This is the administrative office of INU Language Center at Incheon National University.

 

We would like to inform you of the universities and language schools that you can apply as of Feburary 2021, as follows.

 

If you have any questions about the university or language school you want to attend;

 

Please click the link below and get information.

 

국제대학교, 중부대학교 예원예술대학교, 경인여자대학교

: https://open.kakao.com/o/gNUuwdWc

 

 

혜전대학교, 서정대학교

: https://open.kakao.com/o/gW3dydWc

 

 

Thank you.
Các bạn du học sinh tại Trường Ngôn ngữ tiếng hàn INU thân mến

 

Xin chào.

 

Chúng tôi là phòng hành chính của Trường ngôn ngữ tiếng hàn INU Trường Đại học Incheon.

 

Chúng tôi xin giới thiệu các trường đại học và các trường dạy tiếng Hàn có khả năng đăng ký vào học được  tháng 2 năm 2021 như sau:

 

Nếu các bạn có thắc mắc gì về Trường đại học và Trường dạy tiếng hàn dưới dây thì


Vui lòng nhận hướng dẫn qua Link dưới đây để được các trường này tư vấn cụ thể


(Có hỗ trợ tư vấn bằng Tiếng Việt)

 

국제대학교, 중부대학교 예원예술대학교, 경인여자대학교

: https://open.kakao.com/o/gNUuwdWc

 

 

혜전대학교, 서정대학교

: https://open.kakao.com/o/gW3dydWc

 

 

Xin cảm ơn.


Attached file There is no file attached.
목록으로
하단배경영역