HOME
로그인
Korean
인천대학교 글로벌언어문화원 INU어학센터
  • 텍스트크게
  • 기본크기
  • 텍스트작게
  • 프린트

공지사항

Article No.
622810
Date
21.04.01 14:58:49
Hits
1275
Writer
어학당
Title : 인천대학교 2021년도 후기 입학 외국인 특별전형 관련 INU어학센터 일정/Schedule of INU Langua...
   

인천대학교  2021년도  후기  입학  외국인  특별전형  관련  INU어학센터  일정

 

 

구 분

일 정

입학설명회
(국제지원센터
ZOOM 온라인 화상회의)

2021. 4. 7()

오전

시 간 : 10:00 ~ 11:00

링 크 : https://us02web.zoom.us/j/84069431576

오후

시 간 : 14:00 ~ 15:00

링 크 : https://us02web.zoom.us/j/84799771487

추천서 신청 기간

~ 2021. 4. 20 ()

추천서 배부 기간

2021. 4. 29 () ~ 4. 30 ()

오전 9:00 ~ 오후 5:00

Schedule of INU Language Center
for 2021 Fall International Undergraduate Admission of Incheon National University

 

Procedure

Schedule

Admissions Presentation
(Zoom Online Presentation - International Support Center from INU)

2021. 4. 7(Wed)

A.M

Time : 10:00 ~ 11:00

Link : https://us02web.zoom.us/j/84069431576

P.M

Time : 14:00 ~ 15:00

Link : https://us02web.zoom.us/j/84799771487

Period of applying for Letter of Recommendation

~ 2021. 4. 20 (Tue)

Period of distributing

Letter of Recommendation

2021. 4. 29 (Thu) ~ 4. 30 (Fri)

9:00 A.M. ~ 5:00 P.M.
Lịch của Trường Tiếng INU liên quan đến
Kỳ Nhập học Đặc biệt Năm 2021 Mùa Thu(Tháng 9)
của Trường Đại học Incheon Dành cho Sinh viên Nước ngoài

 

 

Phân bổ

Ngày Giờ

Tư vấn nhập học
(thông qua buổi họp Zoom
do Trung tâm Hỗ trợ Quốc tê tổ chức)

7. 4. 2021

(Thứ 4)

Sáng

Thời gian : 10:00 ~ 11:00

Dường dẫn  :      https://us02web.zoom.us/j/84069431576

Chiều

Thời gian : 14:00 ~ 15:00

Dường dẫn  :      https://us02web.zoom.us/j/84799771487

Thời gian
đăng ký thư giới thiệu

~ 20. 4. 2021(Thứ 3)

Thời gian
sắp xếp thư giới thiệu

29. 4. 2021 (Thứ 5) ~ 30. 4 (Thứ 6)

9:00 sáng ~ 5:00 chiều

Attached file There is no file attached.
목록으로
하단배경영역