Notice
Article No.
619754
Date
21.03.11 10:13:53
Hits
1449
Writer
관리자
Title : 2021 년도 봄학기 개강 및 반배치 공지/Classroom Announcement for 2021 Spring S...

안녕하세요. 인천대 INU어학센터(한국어학당)입니다.

  

2021 년도 봄학기 반배치를 공지합니다.

  

2021 년도 봄학기 개강은 3월 15일 입니다.

  

수업방식 : 비대면(영상강의) 원칙

단, 코로나19 방역 단계가 사회적 거리두기 완화될 경우,

대면/비대면 수업 병행으로 전환 검토

  
  

반배치는 급별로 첨부 문서를 참고하여 주시길 바랍니다.

  

3급/4급/6급은 오후반 입니다.

5급은 오전반 입니다.


감사합니다.

 

※ 반배치는 제반상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
Hello. Incheon University INU Language Center (Korean Language Institute).

  


Notice of placement for Spring 2021 classes.

  

The Spring semester of 2021 is from March 15th.

  

Non-face-to-face class (Online Class)

*In case the COVID-19 infection prevention is eased to the Social Distancing Level,

switching to face-to-face/non-face-to-face blended learning class will be considered.


Please refer to the attached document for each class.

  


3rd/4th/6th classes are afternoon classes.

5th class is morning classes.

  

Thank you.

  

※ Placement may vary depending on the situation.
Viện tiếng Hàn của Trường Đại học inchoen kính chào.


Thông báo về việc bố trí lớp học của học kỳ mùa xuân năm 2021

Kỳ học mùa xuân năm 2021 khai giảng vào ngày 15 tháng 3


Phương pháp giảng dạy : online
Tuy nhiên, cách giãn xã hội do corona19 được giảm xuống cấp thì sẽ xem xét chuyển đổi sang song song phương pháp offline/online.

Vui lòng tham khảo tài liệu bố trí lớp được đính kèm.


Cấp 3/4/6  : lớp buổi chiều
Cấp 5       : lớp buổi sáng


Xin cảm ơn


Việc xếp lớp có thể thay đổi theo tình hình
Attached file There is no file attached.
목록으로
Next post 18세~49세 외국인 코로나19 백신 접종 예약 안내 Notification of COVID-19 Vaccinati...
Previous post 외국인 유학생 건강보험 적용 안내/ Guide for International Students Subscribing...