Notice
Article No.
604577
Date
20.12.10 16:06:03
Hits
519
Writer
어학당
Title : 온라인 수업 출결 관련/Notice of attendance for online classes.
   

온라인 수업에 관련하여 공지합니다.

 

수업 개시하고 매 시각 15분 초과하여 참여한 경우에는 지각 처리합니다.

(: 수업시작이 9시며, 학생이 1030분에 수업에 참여하여 끝까지 수강한 경우,

2시간 지각 처리하여 총 2시간 출석처리 함.)

 

온라인 수업의 출석 인정은 수업 화면에 명확히 학생의 얼굴이 비춰져야 하니 이 점 유의하여 수업에 참여하시길 바랍니다.

 

또한 수업에 임하는 태도가 불량한 경우 행정실로 호출 될 수 있으니 성실히 수업에 참여하시길 바랍니다.

 

 

감사합니다.

 


Notice regarding online classes.

 

If you participate 15 minutes after the start of the class, on the hour, you will be late.

(Example: When the class starts at 9 o'clock, and a student participates in the class at 10:30, 2 hours late and attendance for a total of 2 hours.)

 

Recognition of attendance in online classes requires that students' faces be clearly displayed on the screen, so please take note of this and participate in the class.

 

Also, if your attitude toward class is poor, you may be called to the administration office, so please participate in the class faithfully.

 

 

Thank you.

 

 

 


 

Thông báo liên quan đến lớp học trực tuyến (online)

 

khi lớp học bắt đầu, nếu học sinh vào học trễ 15 phút sẽ xem là đến muộn

 

( ví dụ 1 : 9 giờ bắt đầu nhưng học sinh vào sau 9h15 sẽ xem là đi trễ, giờ học tiếp theo bắt đầu lúc 10h nhưng học sinh lại vào lúc 10h15 lại xem là đi trễ )

 

ví dụ 2 : bắt đầu học 9giờ , học sinh vào học lúc 10h30 đến khi kết thúc buổi học thì sẽ xác nhận rằng học sinh tham gia học được 2 tiếng.

 

Để được công nhận điểm danh ở tiết học online thì khuôn mặt của học sinh phải được chiếu rõ nên các bạn phải chú ý ở điểm này khi tham gia lớp học.

 

Trong giờ học nếu có thái độ không chuẩn mực thì học sinh có thể bị phòng hành chính gọi đến nên mong các bạn học chăm chỉ và nghiêm túc.

 

Cảm ơn.

Attached file There is no file attached.
목록으로
Next post 18세~49세 외국인 코로나19 백신 접종 예약 안내 Notification of COVID-19 Vaccinati...
Previous post 2020 년도 겨울학기 개강 및 반배치 공지(수정)/Classroom Announcement for 2020 Win...