Notice
Article No.
598248
Date
20.10.27 00:00:00
Hits
274
Writer
관리자
Title : 보험 가입 안내 / Announcement on insurance for 2020 Fall Semester

안녕하세요


인천대학교 INU어학센터에서 2020년도 가을학기 보험가입을 안내합니다


인천대학교 INU어학센터 연수생은 반드시 보험에 가입해야 함을 안내드립니다


가입방법 및 보장내용은 아래 첨부문서를 확인해주시기 바랍니다


감사합니다.

 


 

Hello. 


This is an announcement from INU Language Center on insurance for 2020 Fall Semester.


Students of INU Language Center must be insured in an insurance.


About How to apply and coverage list, please refer to the files below.


Thank you.

 


Xin chào. 


Đây là thông báo bảo hiểm kỳ mùa thu năm 2020 từ Trung tâm ngôn ngữ INU Trường Đại học Incheon.


Học sinh của Trung tâm Ngôn ngữ INU nhất định phải tham gia bảo hiểm y tế.


Về cách tham gia và nội dung bồi thường bảo hiểm thì xin tham khảo tập tin đính kèm dưới.


Xin cảm ơn. 

您好。 


仁川大学INU语学中心(韩语学堂为您介绍2020年秋季学期的保险加入。 


请仁川大学INU语学中心研修生必须投保。 


加入方法及保障内容请确认以下附件。


谢谢。

  Сайн байна уу.


2020оны намрын улирал дахь Инчоний хэлний бэлтгэлийн эрүүл мэндийн даатгалын талаархи мэдэгдлийг явуулж байна


Инчон хэлний бэлтгэлд суралцдаг оюутан бүр зайлшгүй даатгалд хамрагдах ёстойг анхааруулж байна


Бүртгүүлэх заавар болон баталгааны агуулгыг доорхи file-c шалгаж үзэхийг хүсэе!

 

Баярлалаа.

Attached file Attached file (파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다.)

1.가입신청안내문(국문).pdf

2.가입신청안내문(영문).pdf

3.가입신청안내문(중문).pdf

4.가입신청안내문(베트남).pdf

1.2020년도 보상 및 청구안내문_국문.pdf

2.2020년도 보상 및 청구안내문_영문.pdf

3.2020년도 보상 및 청구안내문_중문.pdf

4.2020년도 보상 및 청구안내문_베트남.pdf

가입신청안내문.zip

목록으로
Next post 2021학년도 인천대학교 외국인 신입학 모집안내(2021 Admission Guide for Internationa...
Previous post 기숙사 신청 안내 / Dorm Application Announcement(2020-2nd Semester)