Notice
Article No.
580041
Date
20.06.15 18:16:21
Hits
1774
Writer
어학당
Title : 보험 가입 안내 / Announcement on insurance for 2020 Summer Semester

안녕하세요.

 

인천대학교 INU어학센터에서 2020년도 여름학기 보험가입을 안내합니다.

 

인천대학교 INU어학센터 연수생은 반드시 보험에 가입해야 함을 안내드립니다.

 

가입방법 및 보장내용은 아래 첨부문서를 확인해주시기 바랍니다.

 

감사합니다.


(null)

                                                                                                                                                          


Hello.

 

This is an announcement from INU Language Center on insurance for 2020 Summer Semester.

 

Students of INU Language Center must be insured in an insurance.

 

About How to apply and coverage list, please refer to the files below.

 

Thank you.

(null)


                                                                                                                                                          

 

Xin chào.

 

Đây là thông báo bảo hiểm từ Trung tâm ngôn ngữ INU Trường Đại học Incheon.

 

Học sinh của Trung tâm Ngôn ngữ INU nhất định phải tham gia bảo hiểm y tế.

 

Về cách tham gia và nội dung bồi thường bảo hiểm thì xin tham khảo tập tin đính kèm dưới.

 

Xin cảm ơn.

(null)

 

                                                                                                                                                          


您好。

 

仁川大学INU语学中心(韩语学堂为您介绍2020年夏季学期的保险加入

 

请仁川大学INU语学中心研修生必须投保

 

加入方法及保障内容请确认以下附件。

 

谢谢。

(null)

 

                                                                                                                                                          


Сайн байна уу.

 

2020оны зуны улирал дахь Инчоний хэлний бэлтгэлийн эрүүл мэндийн даатгалын талаархи мэдэгдлийг явуулж байна.

 

Инчон хэлний бэлтгэлд суралцдаг оюутан бүр зайлшгүй даатгалд хамрагдах ёстойг анхааруулж байна.

 

Бүртгүүлэх заавар болон баталгааны агуулгыг доорхи file-c шалгаж үзэхийг хүсэе!


Баярлалаа.


Attached file Attached file (파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다.)

1.가입신청안내문(국문).pdf

2.가입신청안내문(영문).pdf

3.가입신청안내문(중문).pdf

4.가입신청안내문(베트남).pdf

1.2020년도 보상 및 청구안내문_국문.pdf

2.2020년도 보상 및 청구안내문_영문.pdf

3.2020년도 보상 및 청구안내문_중문.pdf

4.2020년도 보상 및 청구안내문_베트남.pdf

목록으로
Next post 기숙사 신청 안내 / Dorm Application Announcement(2020 Summer Semester)
Previous post 교재 구입장소 (Buy Textbooks)