Notice
Article No.
579598
Date
20.06.10 15:16:21
Hits
1014
Writer
어학당
Title : 2020 년도 여름학기 개강 및 반배치 공지/Classroom Announcement for 2020 Summer ...

안녕하세요. 인천대 INU어학센터(한국어학당)입니다.


2020 년도 여름학기 반배치를 공지합니다.

2020 년도 여름학기 개강은 6월 15일 입니다.

6월 15일부터 6월 26일까지 2주간은 온라인을 통한 비대면 수업으로 진행됩니다.반배치는 급별로 첨부 문서를 참고하여 주시길 바랍니다.


1급/2급/3급은 오후반 입니다.
4급/5급/6급은 오전반 입니다.


감사합니다.


※ 반배치는 제반상황에 따라 변동 될 수 있습니다.Hello.  Incheon University INU Language Center (Korean Language Institute).


Notice of placement for summer 2020 classes.

The summer semester of 2020 is from June 15th.

From June 15th to June 26th, the two weeks will be conducted as online non-face-to-face classes.


Please refer to the attached document for each class.


1st/2nd/3rd classes are afternoon classes.
4th/5th/6th classes are morning classes.


Thank you.※ Placement may vary depending on the situation.Xin chào.
Trung tâm ngôn ngữ INU Đại học Incheon (trường ngôn ngữ Hàn Quốc). 
Thông báo danh sách lớp kỳ mùa hè năm 2020. 
Học kỳ mùa hè năm 2020 bắt đầu vào ngày 15 tháng 6. 

Trong hai tuần từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 sẽ tiến hành học onlDanh sách lớp vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm cho mỗi lớp. 


Cấp 1 / Cấp 2 / Cấp 3 là vào buổi chiều. 
Cấp 4 / Cấp 5 / Cấp 6 là vào lớp buổi sáng.
 
Xin cảm ơn. 
※ Phân bố lớp học có thể thay đổi tùy theo tình hình.(Ví dụ nếu lớp ít hay nhiều học sinh quá có thể chia ra hoặc hợp lại hai lớp với nhau.)Сайн байна уу! Инчеон их сургуулийн хэлний бэлтгэл байна.


2020 оны зуниы улирлын хичээлийн хуваарийг явуулж байна.

2020 оны зуны семестр 6-р сарын 15-наас эхэлнэ.1/2/3-р анги нь үдээс хойших ангиуд юм.
4/5/6-р анги нь өглөөний анги юм.


Хичээлийн хуваарийг анги болгоноор нь хувааж явууллаа. Шалгаж үзээрэй

Баярлалаа.大家好,我是仁川大学INU语言中心(韩国语学堂)。

公告你们2020年度暑期班安排。

2020年夏季学期从6月15号开始。


上午班(9:00~13:00)是4级/5级/6级。
下午班(14:00~18:00) 是1级/2级/3级。班安排请参阅附件。
谢谢。
* 班安排可能因情况而改变。

Attached file Attached file (파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다.)

1급.xlsx

2급.xlsx

3급.xlsx

4급.xlsx

5급.xlsx

6급.xlsx

목록으로
Next post 교재 구입장소 (Buy Textbooks)
Previous post [서류전형결과발표] 인천한국어학당 2020년 봄학기 강사 모집 서류전형